Ten serwis używa cookies i podobnych technologii (brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to). OK
Jugowice·Kliny·Kosocice·Opatkowice·Rajsko·Soboniowice·Swoszowice·Wróblowice·Zbydniowice

Informacje o Dzielnicy

  • Aktualności
  • Rada Dzielnicy
  • Informacje o Dzielnicy
  • Czasopismo

Podstawowe informacje o Dzielnicy

Dzielnice Krakowa działają w oparciu o Statut Dzielnic Miasta Krakowa ustalony przez Radę Miasta Krakowa uchwałą Nr XCIX/1504/14 z dnia 12 marca 2014 r. w sprawie organizacji i zakresu działania Dzielnicy X Swoszowice.

Do kompetencji Dzielnicy należą sprawy publiczne o znaczeniu lokalnym, a także powierzone jej przez Radę Miasta, służące zaspokajaniu zbiorowych potrzeb i poprawie warunków życia jej mieszkańców.

Do zakresu działania Dzielnic należą wybór, planowanie i ocena realizacji zadań dotyczących bezpośrednio obszaru Dzielnicy i służących zaspokajaniu potrzeb jej mieszkańców w określonych dziedzinach. Działanie na rzecz rozwoju samorządności społeczności lokalnych. Wnioskowanie do Rady Miasta, Prezydenta Miasta oraz do miejskich jednostek organizacyjnych w sprawach istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Opiniowanie na wniosek lub z własnej inicjatywy spraw istotnych dla mieszkańców Dzielnicy. Środki finansowe na realizację zadań Dzielnic są określane corocznie przez Radę Miasta Krakowa w budżecie.

Przeczytaj więcej informacji o dzielnicach w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa

© 2019 Dzielnica X Miasta Krakowa